Dane oraz fragment mapy szlaków zaczerpnięte z programu komputerowego Tatry Polskie i umieszczone dzięki uprzejmości Oficyny Wydawniczej
Hobby & Education
Szlak 1 Szlak 2 Szlak 3
Szlak 3: przez Jaworzynkę
 Długość szlaku - 5 km
 Czas przejścia - 2 godziny
 Różnica wysokości - 495 m
- Kamień Karłowicza
Żółty szlak zaczyna się również w Kuźnicach, ale w przeciwieństwie do niebieskiego (przez Boczań) prowadzi początkowo przez długą i niemal kompletnie płaską (ale przepiękną! i z szałasami paster- skimi) Polanę Jaworzynkę, co poz- wala na zrobienie dobrej rozgrzewki.
Od Długiego Żlebu zaczyna się wzniesienie dużo bardziej strome od Boczania, musimy więc tu pokonać tę samą wysokość na krótszym odcinku.