Dane oraz fragment mapy szlaków zaczerpnięte z programu komputerowego Tatry Polskie i umieszczone dzięki uprzejmości Oficyny Wydawniczej
Hobby & Education
Szlak 1 Szlak 2 Szlak 3
Szlak 1: z Brzezin
 Długość szlaku - 6,5 km
 Czas przejścia - 2 godziny 15 minut
 Różnica wysokości - 495 m
- Kamień Karłowicza
Do Brzezin kursują busy i nielicz- ne PKS-y. Szlak prowadzący Doliną Suchej Wody jest najłatwiejszy ze wszystkich, gdyż jest to po prostu łagodnie wznosząca się droga leśna (jest to zresztą też droga dojazdowa do Murowańca, więc można tu napotkać samochody dostawcze lub terenówkę TOPR-u).
Szlak ten jest jednak najdłuższy i może najbardziej nużący, gdyż widok na góry otwiera się dopiero gdy dochodzimy do schroniska.