Dane oraz fragment mapy szlaków zaczerpnięte z programu komputerowego Tatry Polskie i umieszczone dzięki uprzejmości Oficyny Wydawniczej
Hobby & Education
Szlak 1 Szlak 2 Szlak 3
Szlak 2: przez Boczań
 Długość szlaku - 5 km
 Czas przejścia - 2 godziny
 Różnica wysokości - 495 m
- Kamień Karłowicza
Z Kuźnic idziemy niebieskim szla- kiem przez Boczań (1209 m) i Skup- niów Upłaz (1300-1450 m). Począt- kowy odcinek szlaku prowadzi pod górę - nie jest stromy, ale może być dość męczący dla osób o słabszej kondycji. Dlatego przewodnicy proponują często szlak żółty, Doli- ną Jaworzynką.
Zaletą szlaku przez Boczań jest jednak to, że najtrudniejszy jego odcinek pokonujemy na początku, po czym idziemy łagodnym grzbie- tem Skupniowego Upłazu, z widoka- mi na Dolinę Olczyską, Dolinę Jaworzynkę i południowe zbocza Giewontu.
Cztery pierwsze zdjęcia tej galerii zostały zrobione właśnie z tego miejsca (w lecie), a kilka zdjęć zimowych użyłem do zilustrowania pieśni „Skąd pierwsze gwiazdy” Karłowicza na YouTube.