Rady dotycząca jakości wideo w YouTube    

Nasze linki do YouTube powinny w zasadzie otwierać wideo w wyższej jakości (dzięki kodowi „&fmt=18” dodanemu po zasadniczym linku). Działanie tego automatyzmu jest jednak dość kapryśne - zależy od przeglądarki (działa zawsze pod Internet Explorerem), a nawet od wersji Windowsa (np. Firefox pod XP nie wyświetla tej opcji, a pod Vistą - tak!). Ale można sterować tą funkcją bezpośrednio pod wideo.

Jeśli więc dysponujesz odpowiednio szybkim łączem, kliknij na link „oglądaj w wysokiej rozdzielczości”:

Jeżeli natomiast wysoka jakość obrazu powoduje zatrzymywanie się filmu (zdarza się to przy wolnym łączu internetowym), przejdź na jakość standardową, t.j. kliknij na link „obejrzyj w standardowej rozdzielczości”:

(więcej informacji) - na prawo od wideo:

◄ Powrót ◄  |  ► Strona główna ►

Conseils concernant la qualité de la vidéo sur YouTube    

Nos liens vers YouTube doivent, en principe, ouvrir d’office les vidéos en haute qualité (grâce au code "&fmt=18" rajouté à la fin de l’adresse principale). Mais cet automatisme est assez capricieux, dépendant du navigateur (fonctionne toujours sous Internet Explorer) et même du système d’exploitation (p. e. Firefox n’affiche pas cette option sous Windows XP, mais il le fait bien sous Vista !). Cependant, vous pouvez retrouver cette même fonction directement au-dessous de la vidéo:

(plus d'infos) - à droite de la vidéo:

◄ Retour◄  |  ►Page d'accueil ►

Advices concerning YouTube videos quality    

Our YouTube links should open the videos in high quality (thanks to the code "&fmt=18" added at the end of the main URL address). But this automatism is not always reliable depending on your browser (works always under Internet Explorer) and even on the OS (i.e. Firefox does not display this option under Windows XP, but it does under Vista!). However, you can find functionality directly under the video:

(more info) - on the right of the video:

◄ Back ◄  |  ► Home page ►


 Statystyka