Uroczystość przy Kamieniu Karłowicza

8.02.2009

Pierre de Karłowicz - célébration Karłowicz's Stone - celebrationRelacje wideo     Reportages vidéo     Video reportages
Otwórz stronę serwisu  www.Watra.pl  zawierającą to wideo
Ouvrez une page du site  www.Watra.pl  contenant cette vidéo (en polonais)
Open a page of the website  www.Watra.pl  containing this video (in Polish)
 watra.pl - „W hołdzie Mieczysławowi Karłowiczowi”
Koncert • 8.02.2009 • Concert
Koncert w Zakopanem zorganizowany 8 lutego 2009 przez Stowarzyszenie im. Mieczysława Karłowicza
Concert à Zakopane organisé le 8 février 2009 par l'Association Mieczysław Karłowicz
Concert at Zakopane organized on February 8th 2009 by Mieczysław Karłowicz Association
 Grzegorz Turnau        Grzegorz Turnau
Grzegorz Turnau śpiewa / chante / sings Karłowicz
 Bogumiła Dziel-Wawrowska        Janusz Wawrowski
Bogumiła Dziel-Wawrowska (sopran / soprano) & Janusz Wawrowski (skrzypce / violon / violin)
 Gabriel Chmura i Orkiestra Akademii Beethovenowskiej        Gabriel Chmura and Beethoven Academy Orchestra        Gabriel Chmura et Orchestre de l'Académie Beethovénienne
M. Karłowicz - Odwieczne pieśni op. 10 ● Gabriel Chmura dyryguje Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej
M. Karłowicz - Chants éternels Op. 10 ● Gabriel Chmura dirige l'orchestre Orchestre de l'Académie Beethovénienne
M. Karłowicz - Eternal Songs Op. 10 ● Gabriel Chmura conducting the Beethoven Academy Orchestra

Zdjęcia     Photos
Dziękujemy uprzejmie Pani Elżbiecie Saltarskiej za udostępnienie tych zdjęć
Nous remercions Mme Elżbieta Saltarska pour ces photos
We thank Mrs. Elżbieta Saltarska for these photos


◄ Powrót / Retour / Back ◄  |  ► Strona główna / Page d'accueil / Home ►

 Statystyka