Home page
Paryż - koncert „W hołdzie Karłowiczowi”
Paris - concert “Hommage à Karłowicz”
2009.02.26 - Wideo 1 / Vidéo 1 / Video 1
 Video 1: Paris / Paryż - Concert “Hommage à Karłowicz” / Koncert „W hołdzie Karłowiczowi”
 / 00:10:07
Uwaga ! Jeśli masz zbyt wolne łącze internetowe...
Attention ! Si vous avez une connexion internet lente...
Attention ! If you have a low speed connexion...
Kliknij na zdjęcie, aby rozpocząć wyświetlanie filmu. Jeżeli wideo urywa się co chwilę, kliknij na przycisk  « Back - Retour - Powrót «  i zaczekaj na jego kompletne załadowanie (przy wolnym łączu może to potrwać kilka minut). Gdy umieszczony pod zdjęciem licznik wstępnego ładowania powróci na pozycję "00:00:00", a wskaźnik zmieni kolor na zielony - możesz swobodnie oglądać nasz filmik!
Wykorzystaj czas oczekiwania, aby obejrzeć  nasze galerie zdjęć 
Cliquez sur la photo pour démarrer la vidéo. Si la lecture est saccadée, cliquez sur le bouton  « Back - Retour - Powrót «  et patientez jusqu’au téléchargement complet. A ce moment, le compteur sous la photo revient à la position "00:00:00" et le voyant devient vert - la vidéo est prête!
Vous pouvez profiter de cette courte attente pour visiter  nos galeries photos 
Click on the photo for starting the video. If the playback is choppy, click on  « Back - Retour - Powrót «  and wait until the loading is complete. When the counter below the photo comes back on the position "00:00:00" and the indicator becomes green - the video is ready!
You can profit of this short waiting time and watch  our photos galleries